top of page
image_edited.jpg

Tulkošanas birojs

Profesionālu tulku pakalpojumi ar/bez notariālu apstiprinājumu maksimāli ātrā laikā.

Par tulkošanas biroju "A & S"

Firma "A & S" dibināta 1992. gadā. Valdes locekle – Tatjana Lāce.

 

Firma bija viena no pirmajām privātajām struktūrām, kuras šajā jomā izveidojās Latvijas Republikā.

Šo gadu laikā izveidojies plašs klientu loks, starp tiem ir vēstniecības, advokātu biroji, daudzi uzņēmumi un firmas.

Firmā darbojas dažādu valodu tulki ar augstu kvalifikāciju.

Tulkojam biznesa, juridiskos, tehniskos u.c. tekstus, tostarp ar notariālu apstiprinājumu.
Veicam gan mutiskos, gan rakstiskos tulkojumus.

Tulkošanas birojs Rīgā A&S

Tulkošanas pakalpojumi Rīgā un Latvijā

Tulkošanas pakalpojumi Rīgā

Tulkošanas pakalpojumi no / uz šādām valodām

Tulkojumi no: krievu, angļu, vācu, igauņu, lietuviešu, poļu, čehu, ukraiņu, baltkrievu, franču, itāļu, spāņu, portugāļu, zviedru, dāņu, somu, holandiešu, flāmu valodas.

Tulkojumi uz: krievu, angļu, vācu, igauņu, lietuviešu, poļu, čehu, ukraiņu, baltkrievu,franču, itāļu, spāņu, portugāļu, zviedru, dāņu, somu, holandiešu, flāmu valodu.  

Dokumentu tulkošana

Tulkojamo dokumentu veidi

 • Izziņu tulkošana, 

 • dzimšanas apliecību tulkošana,

 • laulības apliecību tulkošana,

 • miršanas apliecību tulkošana,

 • izglītības dokumentu tulkošana,

 • tiesu dokumentu tulkošana,

 • medicīnas dokumentu tulkošana,

 • pensiju grāmatiņu tulkošana,

 • darba grāmatiņu tulkošana. 

Tehniskais tulkojums Rīgā, Latvijā

Tehniskais tulkojums

Veicam sarežģītus tehniskos tulkojumus. 

Tulkošanas pakalpojums Latvijas teritorijā

Tulkošanas pakalpojums Latvijas teritorijā

Tulkošanas birojs atrodas Rīgā, bet mēs pieņemam pasūtījumus no visas Latvijas. 

Jautājumi un atbildes

Kas ir notariāls tulkojums?

Notariāls tulkojums (arī saukts par notariāli apstiprinātu jeb notariāli apliecinātu tulkojumu) ir publiska dokumenta tulkojums, kura pareizību ar saviem parakstiem un zīmogu apliecinājušu zvērināts notārs un zvērināts tulks. Pavisam iespējami divu veidu notariāli tulkojumi.

Notariāls tulkojums ar apliecinājumu pie dokumenta oriģināla

Šāds tulkojums sastāv no trim daļām: 

1. dokumenta oriģināla;
2. dokumenta tulkojuma;
3. tulkojuma notariāla apliecinājuma teksta.  

 

Kad dokuments tiek iztulkots, visas minētās dokumenta daļās tiek caurauklotas, sanumurētas un apzīmogotas, izveidojot vienotu dokumentu. 

Notariāls tulkojums ar apliecinājumu pie dokumenta noraksta (kopijas)

Notariālu tulkojumu ar apliecinājumu pie dokumenta noraksta veido: 

1. dokumenta noraksts (kopija);
2. noraksta apliecinājuma teksts;
3. dokumenta tulkojums;
4. tulkojuma notariāla apliecinājuma teksts.

Arī šajā gadījumā, tāpat kā minēts iepriekš, visas dokumenta lappuses tiek iesietas, sanumurētas un apzīmogotas, izveidojot vienotu dokumentu. 

Kādos gadījumos notariāli tulkojumi ir nepieciešami?

Nepieciešamība pēc notariāli apliecināta tulkojuma ir noteikta virknē Latvijas likumdošanas normu (piemēram, Komerclikumā, Zemesgrāmatu likumā un citās tiesību normās). Zemāk ir uzskaitīti galvenie gadījumi, kad nepieciešams veikt notariāli apliecinātu tulkojumu. 

Notariāli tulkojumi ir veicami ārvalstīs izdotiem publiskiem dokumentiem, kuri iesniedzami komercreģistrā, šķīrējtiesu reģistrā un citās oficiālās iestādēs Latvijā. 

Notariāli tulkojumi ir veicami Latvijā izdotiem publiskiem dokumentiem, kuri tiek gatavoti legalizēšanai un/vai iesniegšanai ārvalstīs darbojošās iestādes. 

Dokumentu tulkojumus notariāli apliecina, lai novērstu neprecizitāšu un kļūdu ieviešanos tulkojumā, kā arī lai nodrošinātos pret apzinātiem sagrozījumiem tulkotajos dokumentos. 

Kā  iegūt notariāli apliecinātu tulkojumu?

Notariāla tulkojuma iegūšanas procedūra ir vienkārša:

1. klients sazinās ar tulkošanas biroju;

2. tulkošanas birojā tiek iesniegts dokumenta oriģināls;

3. zvērināts tulkotājs veic dokumenta tulkojumu un tā pareizību apliecina pie zvērināta notāra;

4. klients ierodas tulkošanas birojā, saņem notariāli apliecināto tulkojumu un norēķinās par pakalpojumu;

 

5. zvērināts notārs ir tiesīgs izdot apliecinājumus vienīgi tādā gadījumā, ja ir iepazinies ar dokumenta oriģinālu. 

Lai uzzinātu vairāk, zvaniet: +371 67 227 059

Tulkojumu īstenuma apliecināšana (Apostille) 

Tulkota dokumenta īstuma apliecinājums – tas ir tajā esošā paraksta un zīmoga patiesuma apstiprinājums. 

 

Latvijā šāda pakalpojumu piedāvā konsulārā amatpersona, kas nodrošina, ka vienā valstī izsniegts dokuments saglabā juridisku spēku arī citā valstī.


Latvijā dokumentu autentiskuma apliecināšanu (legalizāciju) veic Ārlietu ministrijas Konsulārais departaments, kas atrodas Rīgā.

Kādiem dokumentiem parasti ir nepieciešama īstenuma apliecināšana? 

Attiecīgajā valstī esošajā Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā misijā Latvijā izsniegtiem dokumentiem, kas būs nepieciešami ārzemēs. 

Pirms došanās uz ārzemēm dažādu iemeslu dēļ nepieciešams noskaidrot, kādi tieši dokumenti būs nepieciešami atkarībā no brauciena mērķa (darbs, mācības, laulība). 

Nepieciešams noskaidrot arī, vai attiecīgā valstī pieņem publiskus dokumentus no Latvijas, kas tikuši legalizēti Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā, vai tur pastāv cita kārtība.

2. Ārvalstīs izsniegtajiem dokumentiem.

Lai izmantotu ārvalstīs izdotus publiskus dokumentus Latvijā, tiem ir jābūt legalizētiem Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā vai attiecīgajā valstī esošajā LR diplomātiskajā vai konsulārajā misijā. 

Pirms iesniegt dokumentus legalizācijai ieteicams sazināties ar attiecīgās valsts diplomātisku misiju un noskaidrot, kādu dokumentu legalizācija ir nepieciešama: 

 • tikai dokumenta oriģināls,

 • tikai dokumenta oriģināls / notāra apliecināta dokumenta kopija,

 • vai dokumenta oriģināls / notāra apliecināta dokumenta kopija un tulkojums.

Kādos gadījumos dokumenta legalizācija nav iespējama?

Ja Ārlietu ministrijas Konsulārā departamentam nav pieejams dokumentu parakstījušās amatpersonas paraksta parauga un zīmoga vai spiedoga paraugs, dokumentu nav iespējams legalizēt. 

 

Dokumentu legalizācija nav iespējama arī tad, ja tie neatbilst likumdošanā noteiktajām dokumentu izstrādāšanas prasībām (piem., nav iesiets kopā un apzīmogots tulkojums vai kopijas vai dokuments ir ielaminēts, kā arī citos gadījumos).

Lai uzzinātu vairāk, zvaniet: +371 67 227 059

Kāpēc izvēlēties mūs?

Tulkošana Rīgā

Firmā darbojas dažādu valodu tulki ar augstu kvalifikāciju.

Juridisku tekstu tulkošana Rīgā
Mutiskais un rakstiskais tulkojums Rīgā
Notariāli apstiprināti tulkojumi Rīgas centrā

Tulkojam biznesa, juridiskos, tehniskos u.c. tekstus.

Veicam gan mutisku, gan rakstisku tulkojumu.

Notariāli apstiprināti tulkojumi Rīgas centrā. 

"A & S" – tulkošanas birojs Rīgā

kontakti
kontakti

Tālruņi
Tālrunis 1: +371 67 227 059 
Tālrunis 2: +371 67 228 410
Birojs: +371 26 814 154

E-pasti: 
a.s@auns.lv
tulkojumi@auns.lv

Rekvizīti

Juridiskais nosaukums: 
"A & S", SIA, Tulkošanas birojs
Juridiskā adrese: 
Merķeļa iela 10-23, Rīga, LV-1050
Reģistrācijas numurs:  
40003100431

Darba laiks

Pirmdien–ceturtdien: 10.00–18.00
Piektdien: 10.00–17.00
Sestdien/svētdien: brīvs

Sazinieties ar mums

Paldies, par Jūsu ziņu, mēs tuvākā laikā sazināsimies ar Jums.

Adrese: Merķeļa iela 10-23, Rīga, LV-1050

bottom of page